Næstved By

Ældrerådet og demokrati

Skrevet af: Klaus Eusebius Jakobsen
Radikale Venstre i Næstved

Det glædede mig meget, at valget til ældrerådet deltagermæssigt blev en succes.

Som tilforordnet på valgstedet i Tybjerg den 21. november hilste jeg på mange vælgere, der også afgav deres stemme til ældrerådet.

Og selv om det var svært at overskue for vælgeren, hvem man skulle stemme på (det kan og skal  gøres bedre ved næste valg!) , så mærkede man hos vælgerne  glæde over , at man blev taget alvorlig.

At  valget til ældrerådet  i år var et ”rigtigt” valg med fremmøde, er en demokratisk udvikling, som vi skal glæde os over, at det nuværende byråd støttede.

Det må nu være det kommende byråds opgave at sikre, at de, der blev valgt, bliver taget alvorligt, bliver hørt, og bliver taget alvorligt

Det må blot være en af opgaverne for det stående udvalg i Byrådet, der nu hedder ”Kultur- og demokratiudvalg”.

Kommentarer