Hyllinge

Borgerne i Hyllinge uden varme efter brand

En brand i en af SEAS NVEs nye transformatorstationer i Hyllinge medførte natten til torsdag strømnedbrud for Hyllinge og Menstrup Kraftvarmeværket.

Branden udbrød omkring kl. tre. Strømforsyningen til forbrugerne blev hurtigt genoprettet, men værket er stadig uden strøm. Det betyder, at man ikke er i stand til at levere varme og varmt vand til ca. 130 brugere af kraftvarmeværket.

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et nødstrømsanlæg, så forsyningen kan genetableres.

Kommentarer