Fensmark

Bus lækkede 150 liter diesel i Fensmark

En stribe olie spildt over en længere strækning gav fredag formiddag arbejde til både folk fra Næstved Kommune og et vagthold fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i Næstved.

En stor trolleybus skulle efter planen hente et antal elever fra Holmegaardsskolen i Fensmark for at køre dem på tur. Men så langt nåede bussen ikke, for under de sidste 4 kilometers kørsel havde bussen efterladt en oliestribe, som gik fra Stenskoven og helt ind til skolen i Fensmark. Udslippet bevirkede, at vejbanen på steder blev meget glat.
Det var først, da chaufføren holdt ind ved skolen, han opdagede, at der var en utæthed i rørsystemet. Hvordan skaden er sket, er han ikke helt klar over. Men det kan være et stykke fra udstødningsrøret, der er faldet af og har slået hul på dieselslangen.
Folkene fra MSBR kom hurtigt frem og fik stoppet forureningen med kost, skovl og store mængder kattegrus. En vejbrønd, som dieselolien var begyndt at sive ned i, blev renset med et specielmiddel, bestående af knuste æggebakker. Massen blev hældt ned i brønden og sugede så den olie, der ligger i overfladen. Brønden blev på denne måde tømt for den olieholdige masse. Kun vandet blev tilbage.
Folk fra Næstved Kommune kørte et par gange strækningen igennem med en grusspreder for at gøre vejbanen mindre glat. Den tilbageværende dieselolie vil med tiden fordampe af sig selv, inden den forvolder skade på miljøet.
Tekst & foto: Preben Madsen/Media Næstved

Kommentarer