Næstved By

Cafe Elysia i bitter strid med Fødevarestyrelsen

Cafe Elysia på Jernbanegade i Næstved er endt i en bitter, åben strid med Fødevarestyrelsen, efter et kontrolbesøg den 23. marts i år resulterede i, at forretningen blev tildelt en sur smiley og idømt en bøde på 5000 kr. for ikke at have overholdt krav on tilstrækkelig nedkøling af kølevarer.

Efterfølgende er cafeen, der er kendt for sit udvalg af sunde retter, blevet idømt yderligere en bøde og har modtaget endnu en sur smiley for ikke at have ophængt den første sure smiley synligt i forretningen. Denne bøde blev udstedt i forbindelse med et opfølgende kontrolbesøg, affødt af det første kontrolbesøg.

Ejeren af Cafe Elysia, Karina Ditlev Petersen, føler sig særdeles uretfærdigt behandlet. Hun klagede allerede ved det første kontrolbesøg samme dag over Fødevarestyrelsens afgørelse. Og siden har sagen udviklet sig i en retning, så hun har set sig nødsaget til at sætte sin advokat på sagen.

For det første mener Karina Ditlev Petersen med videooptagelser at kunne dokumentere, at de højere temperaturmålinger skyldes, at personalet lige umiddelbart inden kontrollantens ankomst til cafeen havde indsat frisk tilberedte – og derfor opvarmede – varer i den målte køledisk.

En ny måling, som Karina Ditlev Petersen selv foretog en halv time efter Fødevarestyrelsens besøg, viste, at temperaturen allerede der var faldet til 6 grader – stort set det lovbefalede niveau – og senere på aftenen blev temperaturen målt til 3.8 grader. Mere end en grad under de lovbefalede 5 grader.

Desuden mener hun, at hendes klage over Fødevarestyrelsens målinger ved besøget den 23. marts bør have opsættende virkning i forhold til at skulle hænge den sure smiley op i butikken. Og hun mener dermed også, at den sidste bøde og den sure smiley fra det opfølgende kontrolbesøg er udstedt uretmæssigt.

Fødevarestyrelsen har et habilitetsproblem

Endelig mener Karina Ditlev Petersen at Fødevarestyrelsen har et habilitetsproblem idet den samme medarbejder, som udførte kontrolbesøget, også var den, der i første omgang afviste Karina Ditlev Petersen klage.

– Fødevarestyrelsens måling gav kun et øjebliksbillede af temperaturen. Det er ikke et retvisende bevis. Det kan være totalt ødelæggende for en forretning som vores, hvis en så lemfældig måling skal kunne udløse en sur smiley. Cafe Elysia har en lang tradition for glade smileys. Vi har altid haft styr på tingene indtil det famøse kontrolbesøg den 23. marts. Det kan enhver konstatere ved at besøge Fødevarestyrelsens hjemmeside, påpeger Karina Ditlev Petersen.

– Det er desuden i mine øjne forkert, at en klage ikke har opsættende virkning. Og at vi ikke må bruge vores videooptagelser som dokumentation. Derfor har jeg sat min advokat på sagen, fortæller næstvedrestauratøren.

Ud over at være idømt de to bøder på hver 5000 kr. har Karina Ditlev Petersen også modtaget et separat krav fra Fødevarestyrelsen om betaling for det opfølgende kontrolbesøg. Denne faktura lyder på 5248 kroner. Alt i alt har hele historien altså foreløbig kostet Karina Ditlev Petersen mere end 15.000 kr. i bøder og betaling af kontrolbesøg. Hertil kommer advokatomkostninger.

Afventer straffesag

Karina Ditlev Petersen har nu gennem sin advokat klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Fødevarestyrelsens afgørelser. Her har man foreløbig svaret, at hendes klage ikke har opsættende virkning, da der ikke ikke er tale om en forvaltningsretslig afgørelse. Desuden har hun fået at vide, at sagsbehandlingen af klagen forventes at ville tage 10 måneder.

Med andre ord er Karina Ditlev Petersen tvunget til at lade begge sure smileys forblive synlige i forretningen.

Hvad angår videooptagelserne, kan de kun bruges som bevismateriale, hvis sagen behandles ved en domstol. Derfor har Karina Ditlev Petersen nu nægtet at betale de to bøder og afventer derfor at blive sigtet af politiet for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Det vil udløse en straffesag, hvor Karina Ditlev Petersen så vil kunne anvende optagelserne i sin bevisførelse.

Kommentarer