Med udgangspunkt i Næstved har Dansk Runderingsvagt leveret alarmkørsel til installatører samt mobile ydelser til både private og offentlige virksomheder overalt på Sjælland. Virksomheden blev grundlagt i 2004 og er vokset støt siden opstarten. Dansk Runderingsvagt beskæftiger sig primært med fastvagt, portvagt, vagttilsyn/rundering samt alarmpatruljekørsel.

Firmaet varetager størstedelen af Næstved Kommunes vagtopgaver og blandt øvrige kunder kan nævnes pengeinstitutter, skoler, uddannelsescentre og alarminstallatører.