Næstved By

DSB svarer Søren Revsbæk

Af Tony Bispeskov
Informationschef DSB
Telegade 2, Taastrup

“Rejsetiden fra Næstved til København er på få år steget fra 47 til 60 minutter.” Det skriver byrådsmedlem i Næstved Søren Revsbæk (V) i et debatindlæg i Næstved Netavis.

Det er imidlertid ikke helt rigtigt. Bortset fra i 2011, hvor rejsetiden var nede på 50 minutter, har den alle årene været højere. I snit har rejsetiden for hurtigtogene de seneste ti år ligget på 53,5 minutter.

Med den nye køreplan, der trådte i kraft i søndags, den 10. december, er rejsetiden fra Næstved til København steget fra 55 til 60 minutter.

Det er der tre grunde til.

Den væsentligste grund er, at hurtigtogene begyndte at standse i Roskilde fra og med køreplanen, der trådte i kraft i december 2015.

Det giver god mening, fordi vi sælger mange billetter og pendlerkort fra Næstved til Roskilde, og fordi vi gerne vil give kunderne et attraktivt tilbud med flere og hurtigere tog på den del af strækningen.

Den anden og den tredje grund er, at Banedanmark og Metroselskabet det næste års tid udfører sporarbejder flere steder.

I Ringsted udskifter og flytter Banedanmark sporene, så de gennemkørende tog – eksempelvis hurtigtogene – på sigt kan hæve hastigheden fra 120 km/t til 200 km/t.

I Ny Ellebjerg graver Metroselskabet ud som forberedelse til den nye metrolinje til Sydhavnen.

Under arbejdet i Ny Ellebjerg er der kun to ud af fire spor til rådighed på strækningen mellem Valby og København, og det giver tættere trafik og lidt længere rejsetid.

Når sporarbejderne er overstået, forventer DSB at kunne sætte hastigheden op – og dermed rejsetiden ned.

Kommentarer