Næstved By

Erhvervslivet er tilfredse med Næstveds udbud af erhvervsuddannelser 

Virksomhederne i Næstved mener, at udbuddet af erhvervsuddannelser i Næstved er passende til deres behov. Det er hovedbudskabet i en dugfrisk temperaturmåling udført af Næstved Kommune i maj og juni 2019.

I Næstved har vi 19 ud af de 20 mest efterspurgte erhvervsuddannelser på landsplan. Ifølge de nye tal fra Næstved Kommunes temperaturmåling af arbejdsmarkedet udført i maj og juni i år stemmer dette udbud godt overens med det behov, som det lokale erhvervsliv giver udtryk for at have.

68 procent af de adspurgte virksomheder oplever, at der ikke er mangel på lærlinge/elever, og 52 procent af virksomhederne mener, at Næstved har de erhvervsuddannelser, der er brug for.

Fortsat flaskehalse i enkelte brancher
Analysen viser dog samtidig, at der fortsat er enkelte brancher, der oplever flaskehalse, når det handler om at finde kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig om Bygge & Anlæg, Industri & Produktion samt inden for enkelte servicefag (kok og sosu-assistent), hvor det fortsat opleves som svært at rekruttere og uddanne nok personale.

Hent Temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Næstved Kommune (pdf)

Næstved arbejder proaktivt
Temperaturmålingen viser sammenholdt med overordnede tal for Region Sjælland, at der pga. den demografiske udvikling med mange, der snart går på pension kombineret med små ungdomsårgange, i nærmeste fremtid vil komme til at mangle et stort antal faglærte med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i Region Sjælland. Næstved kommer ikke til automatisk at gå fri af denne udvikling, men tallene kan forbedres ved en proaktiv indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse.

Derfor vil temperaturmålingen indgå i Næstved Kommunes fremadrettede arbejde med at sikre overensstemmelse mellem virksomhedernes behov og udbuddet af relevante uddannelser.

Har du spørgsmål?
Kontakt gerne konsulent Jan Kanne, Næstved Kommune via email: jakan@naestved.dk eller direkte telefon: 25 45 18 35.

Kommentarer