Næstved By

Få styr på dine persondata

Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening inviterer til en vigtig og inspirerende eftermiddag for dig og din virksomhed med fokus på den nye persondataforordning; også kendt som GDPR.     

Arrangementet Persondataforordningen i Praksis foregår mandag den 19. marts 2018 kl. 16.00 – 19.00 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt den nye EU-forordning, der træder i kraft fredag den 25. maj 2018.

Der er varslet store bøder til virksomheder, der ikke overholder forordningen. Derfor er det en god ide, at du forbereder din virksomhed på at overholde de nye regler.

Det kan virke som en stor mundfuld og måske være svært at gennemskue, hvilke krav der stilles til præcis din virksomhed, og hvad du skal have styr på. Derfor er Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening gået sammen om at tilbyde en praktisk og løsningsorienteret eftermiddag, hvor indlæg fra Advodan og RISMA kombineres med et messeområde, hvor du kan møde otte lokale rådgivere, der byder ind med forskellige løsninger til din virksomhed angående Persondataforordningen.

Personoplysninger er i den nye forordning defineret som meget mere end oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold, race og lignende, da alle oplysninger, der kan henføres til en person; eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail omfattes.

Kommentarer