Næstved By

Fritidsudvalget søger nye kandidater

Alle siddende medlemmer er på valg til folkeoplysningsområdet. Valget afholdes tirsdag 20. februar, men inden da søger udvalget nye kandidater, som vil være med til at sikre de bedste arbejdsvilkår for op imod 250 folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune.

– Valget til Fritidsudvalget er vigtigt, fordi det er en enestående mulighed for, at foreningerne kan udpege gode repræsentanter, der har en god forståelse for foreningernes situation og kan etablere et godt samarbejde med både politikere og ansatte i Næstved Kommune for at sikre de bedste arbejdsvilkår for foreningernes virke, udtaler nuværende formand for Fritidsudvalget Torben Stenstrup.

Fritidsudvalget refererer til Kulturudvalget, som har et budget på ca. 120 mio. kr. i 2018 og heraf omfatter ca. 20 mio. kr. det folkeoplysende foreningsområde, som Fritidsudvalget arbejder med.
Det betyder, at man som valgt bl.a. beskæftiger sig med lokaletilskud, medlemstilskud, Forsøgs- og udviklingspuljen, Aktive Feriedage og arrangementer som fx temamøder med mere.

– En af Fritidsudvalgets måske vigtigste aktiviteter i 2018 bliver den store Forenings- og Fritidskonference den 14. april i Ny Ridehus, tilføjerr Torben Stenstrup.

Grundlaget for valg er den godkendte folkeoplysningspolitik i Næstved Kommune samt vedtægt for Fritidsudvalget. Udvalget består af 9 medlemmer: 3 fra idrætsområdet, 2 fra aftenskoleområdet, 2 fra børn og ungdom, 1 fra øvrigt område inkl. det selvorganiserede og 1 fra handicapforeninger. Alle er på valg.

Valgperioden er 4 år og følger Byrådets valgperiode.

Hver godkendt folkeoplysende forening har en stemme. Hver selvorganiseret gruppe, der har modtaget tilskud inden for de sidste to kalenderår, har en stemme.

Valgbar er enhver borger over 15 år bosiddende i Næstved Kommune Personerne kan indstilles som kandidat af målgruppen, der har valgret.

Sidste frist for indstilling af kandidater er den 28. januar 2018. 

Kommentarer