Glumsø

Gør Glumsø Grønnere

Torsdag den 25. januar kl. 19.00-21.00 starter en ny studie- og handlingsgruppe op på Glumsø Bibliotek. Gruppen vil arbejde for at gøre Glumsø grønnere, i såvel lokalt som globalt perspektiv. 

På det første møde taler deltagerne om “Verdens tilstand 2018” – den korte version, og man vil også her blive introduceret til indholdet i de næste møder.

Gruppens tov- og oplægsholder er Jakob Jespersen, som er formand for Grøn Omstilling i Næstved. Han laver oplæg, udvælger læsestof og film til de indledende møder, samt fungerer som mødeleder. Gruppen skal selv definere, hvor ofte den vil mødes, men initiativtagerne foreslår følgende inspirerende opstart på Glumsø Bibliotek:

Første møde torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00-21.00
1.    Verdens tilstand 2018 – den korte version
2.    Det videre forløb

Andet møde torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00-21.00
Deltagerne ser filmen “I Morgen” og diskuterer indholdets relevans for Glumsø.

Tredje møde torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00-21.00
Introduktion til omstillingsbyer internationalt og i Danmark og studie af de processer, der fører til omstillingsaktiviteter med henblik på Glumsø.

Fjerde møde bliver en torsdag i april, men datoen kendes ikke endnu.

Vil man høre mere om vores nye studie- og handlingsgruppe, er man velkommen til at henvende sig til Helle B. Eriksen, Glumsø Bibliotek, tlf. 5588 4131, mail: heeri@naestved.dk

Det er gratis at deltage, men der betales 20 kr. for kaffe og kage hver gang.

Man skal tilmelde sig på: www.naesbib.dk

Kommentarer