Næstved By

Jobcenter Næstved har forbedret sig

Antallet af klagesager over afgørelser truffet af Jobcenter Næstved er faldet med 7,5 procent.

Antallet af klagesager, som Jobcentret taber i Ankestyrelsen, er også faldet – ca. til landsgennemsnittet. Det betyder, at klageren får ret i ca. 30 procent af tilfældene. Det skriver Sjællandske.

Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix i Næstved Kommune mener, at tallene stadig er for høje, og man arbejder målrettet for at få antallet ned.

– Det er et relativt højt tal, siger hun til avisen.

I 2017 er den så kaldte stadfæstelsesprocent 71 – de sager, Ankestyrelsen giver kommunen medhold i, mens den i 2016 var 65 og i 2015 var 75.

I første kvartal af 2017 var den helt nede på 57, og det gav anledning til panderynker i det daværende Beskæftigelsesudvalg, og man rettede fokus på problemet.

Det ser nu ud til at have hjulpet.

Det nye Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg har bedt Center for Arbejdsmarked om flere tal og mere præcise tal, så udvalget bedre kan følge udviklingen

Kommentarer