Næstved By

Kan du skaffe de rigtige medarbejdere?

Kan du skaffe de rigtige medarbejdere til din virksomhed?

Næstved Erhverv er i gang med at kortlægge, om der i Næstved kommune er de rigtige kompetencer til rådighed, og om der tilbydes de uddannelsesretninger, der matcher behovet i Næstveds virksomheder.

Næstved Erhverv håber, du vil bruge fem minutter på at udfylde et spørgeskema, så de får et så korrekt billede som muligt:

Resultaterne vil blive brugt i det fremadrettede arbejde med at sammensætte og tiltrække (nye) uddannelser, bosætning og rekruttering af medarbejdere samt erhvervsudvikling generelt.

Har du spørgsmål?
Kontakt gerne konsulent Jan Kanne, Næstved Kommune via email: jakan@naestved.dk eller direkte telefon: 25 45 18 35.

Kommentarer