Karrebæksminde

Karrebæksminde i kamp for overlevelse

Et hjertestop kan koste livet, og sekunder og minutter tæller.
Lokalråd Karrebæksminde vil sammen med projektet ”Danmark Redder Liv” gerne skabe større tryghed og overlevelse i vores lokalområde i tilfælde af hjertestop.

Hjertestop er en særdeles farlig tilstand, og der er ringe chance for overlevelse, hvis der ikke ydes hjerte-lunge-redning, inden ambulancen når frem.
Derfor er det naturligt for Lokalråd Karrebæksminde, i samarbejde med Region Sjælland, at afholde borgermøde/informationsaften med henblik på at skabe grundlag for, at lokalbefolkningen og de mange sommergæster kan føle sig trygge.

Læs mere her.

Kommentarer