Næstved By

Kommunen nægter fuld aktindsigt – deklarationen er et falsum

Skrevet af: Ole Lindaa
Chr. Winthers Vej 84
4700 Næstved

Jeg har søgt aktindsigt i en sagsbehandling af udbygningen af området vest for Digtervejskvarteret.

Over de sidste 10 år har kommunen sagsbehandlet udbygningen af 3 separate områder vest for Digtervejskvarteret, først Halfdan Rasmussens vej (Lokalplan 54.1-1), dernæst Klosterlunden (Lokalpan 082) og nu senest Baunehøj udstykningen. En udbygning med ca. 500 nye boliger.

Denne udbygningsplan har givet mange kommentarer og klager, som kommunen totalt har negligeret. Denne udbygning vil medføre en kraftig stigning i trafikken, som udelukkende skal føres af Chr. Winthers Vej.

Plan- og Ejendomsudvalgets formand Daniel Lillerøi og borgmester Carsten Rasmussen har hårdnakket kæmpet for, at Chr. Winthers vej alene skal være trafikvej for det nye område. Her har de specielt henholdt sig til en Deklaration, hvor de 3 bygherrer udlægger et stykke jord til vej og giver hinanden ret til at benytte dette vejstykke (vej-ret). Bemærk venligst, at deklarationen kun giver ret til at køre på det stykke vej, som ligger på de 3 bygherrers udstykningsområde.

Den giver overhovedet ikke ret til adgang til Chr. Winthers Vej.  I øvrigt er Chr. Winthers vej en kommunal blind vej. Hvordan skulle bygherrer kunne lave en privat deklaration på en kommunal vej.

Dette er det springende punkt i hele sagsbehandlingen. Plan- og Ejendomsudvalget vifter med et privat stykke papir, deklarationen, for at legitimere adgang til den blinde vej Chr. Winthers Vej. En adgang til Chr. Winthers Vej vil give en stigning i trafikken fra 396 kørsler i døgnet (2007) til over 2000 ved fuld udvikling af de 3 områder. En stigning på mindst 5 gange.

Halfdan Rasmussen kvarteret er snart fuldt udbygget, og dette har alene givet et stigning i trafikbelastningen til 957 kørsler i døgnet. Derfor kan vi med rette tro at den samlede trafikbelastning vil ende med over 2000 kørsler i døgnet.

En af bygherrene (ikke byggerherrer Hr. Daniel Lillerøi) har oven i købet tilbudt at finansiere en alternativ vej til Fællesejevej, til aflastning af trafikken på Chr. Winthers Vej. Dette tilbud har Plan- og Ejendomsudvalgets totalt udeladt af sagsbehandlingen.

Jeg har derfor søgt aktindsigt i med kommunens sagsbehandling. Og i den forbindelse modtaget et ret begrænset antal dokumenter, flest som jeg i forvejen kunne hente på nettet. Jeg mangler indsigt i alle de dokumenter, der handler om intern kommunal sagsbehandling mellem afdelinger, mellem kommunen og eksterne parter som bygherrer, arkitekter og landmålere m.fl.. Her har jeg ikke modtaget et eneste dokument.

Helt ærligt, en sagsbehandling, der har strakt sig over 10 år, og så findes der ikke et eneste dokument vedrørende den interne sagsbehandling. Det lugter kraftigt.

Hvorfor vildleder Plan- og Ejendomsudvalget befolkningen, også nogle af udvalgets medlemmer?

Den omtalte deklaration er og bliver et falsum og har aldrig kunnet anvendes som argument for at lade al trafik køre ad Chr. Winthers Vej.

Er Næstved kommune og dens sagsbehandling faldet så dybt, at de tror at de kan vildlede borgerne. En sagsbehandling, som jeg vil kalde uredelig.

Og kom så med de 10 års interne dokumenter som vedrører den kommunale sagsbehandling.

Kommentarer