Næstved By

De laver ren pulp af dit madaffald

Du har måske hørt, at dit madaffald bliver til en grød kaldet ’pulp’, som senere forvandles til biogas og gødning på landbrugets marker. Du skal aflevere dit madaffald i poser, men kan det undgås, at noget af plastikken havner på markerne?

AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald er helt nyt, de overtog driften af det i august 2018. I deres udbud lagde de særligt vægt på, at det nye anlæg skulle være i stand til at sortere alt fra, som ikke er madaffald, herunder blandt andet plastik.

Papirspose > < plastikpose
Plastik er et stort samtaleemne herhjemme, og nogle vil undre sig over, hvorfor kommunerne ikke samler madaffaldet ind i papirsposer i stedet. Det skyldes, at en papirspose har tendens til at gå i opløsning, når man kommer vådt madaffald i den. Erfaringer viser, at det får borgerne til at genanvende mindre, idet vådt madaffald i stedet er tilbøjeligt til at ende blandt restaffaldet.

Bionedbrydelig pose > < plastikpose
Men hvorfor så ikke bruge bionedbrydelige poser, de er da langt bedre for miljøet!? Det enkle svar er: ”Nej, faktisk ikke”. Trods det miljørigtigt klingende navn, så skal en bionedbrydelig pose i dag blot indeholde 30 % bionedbrydeligt materiale, resten er almindeligt plastik.

En bionedbrydelig pose opløses først ved 60-70 grader, og så varmt bliver der slet ikke i vores anlæg til behandling af madaffald. De opløses dog desværre delvist, og dermed kan bittesmå stykker af poserne slippe gennem deres sigte med 2-millimeter huller og i sidste ende havne på landmandens marker. Derfor anbefaler AffaldPlus, at madaffald indsamles i plastikposer fremstillet af genanvendt plast. Plastik større end 2 millimeter bliver nemlig sorteret fra og omsat til el og fjernvarme på affaldsenergianlægget.

Ligger under grænseværdierne
AffaldPlus tager løbende prøver af pulpen. Prøverne videregives til et uvildigt, certificeret laboratorium, der foretager selve analyserne af prøverne. Her fremgår det, at de plaststumper, der er fundet i pulpen, typisk stammer fra bionedbrydelige poser.

Det er vigtigt at understrege, at AffaldPlus ligger under alle de grænseværdier, som staten har sat for ’urenheder’ i pulp. Fx må der være 0,15 vægt-% ’plaststykker over 2 millimeter’, men vi har kun 0,0056 vægt-%. Dvs., at 1,5 g af hvert kg tørstof i pulpen må bestå af ’plaststykker over 2 millimeter, og vi har kun 0,056 g i dag.

AffaldPlus p.t. absolut højeste værdi ligger på 92 % af det tilladte. Det gælder for ’arealet af synlige plasturenheder over 2 mm’. Selvom de holder os inden for alle grænseværdier, arbejder AffaldPlus på højtryk på at få nedbragt netop denne værdi, så pulpen bliver endnu renere. I AffaldPlus energiafdeling har desom mål at være dobbelt så gode, som grænseværdierne tillader, det gælder ligeledes for fremstillingen af pulp.

Kommentarer