Næstved By

Lille Næstved Skole til Orkestermester-koncert

Torsdag var 3.d og 3.e fra Lille Næstved Skole til  Orkestermester-koncert i DR’s koncertsal.

 

Klasserne var sammen med andre OrkersterMester-skoler til stor koncert i DR’s koncertsal i torsdag. Sikke en fantastisk oplevelse.

 

 

Om OrkesterMester:

Danske Musik- og Kulturskoleledere står bag projektet OrkesterMester, der med 3,4 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden, kan sætte gang i planen om i første fase at få gang i skoleorkestre i 10 kommuner hvor Lille Næstved Skole afd. Herlufholmsvej i samarbejde med Næstved Musikskole er en af de medvirkende skoler.

I første omgang er ti frontløberpar af skole og musikskole valgt ud efter ansøgning. Skole, musikskole og kommune forpligter sig til at tilbyde obligatorisk instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Det skal være muligt at vælge mellem instrumentgrupperne strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj.

– Det er en unik mulighed for at give flere børn chancen for at indgå i et musikalsk fællesskab og samtidig lære at spille et instrument. Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Vi glæder os meget til at bidrage til et nationalt løft for skoleorkestre i Danmark, siger Lena Schnack Mertz, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere.

Støtten fra Nordea-fonden skal foruden gratis orkester-undervisning anvendes til blandt andet transport og til at etablere en instrumentpark.

 

Formålet med OrkesterMester er i overensstemmelse med formålet for folkeskolen og for de kommunale musikskoler:

  • at udvikle og fremme børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber
  • at fremme det lokale musikmiljø med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst
  • at udvikle børns erkendelse og fantasi gennem mestring i orkestret at give tillid til egne muligheder

Kommentarer