Fuglebjerg

Lions markerer jubilæum med lund på Harrested Hovedgaard

Jørn Due takker Baron Vincens for at stille jorden til rådighed. I forgrunden træet og Lions 100 års faklen.

I anledning af Lions 100 års jubilæum indviede distriktsguvernør Jørn Due tirsdag officielt den første af tre Lions Jubilæumslunde. Den nye lund ligger på Harrested Hovedgaards jord, velvilligt stillet til rådighed af ejeren Baron Vincens Lerche. Adressen er Slagelsevej 283, tæt ved Fuglebjerg, lige ud til hovedvejen mellem Slagelse og Næstved. 

De to næste Lions Lunde bliver i Hals og ved Odense.

Der er allerede plantet 1000 egetræer i Lions Lund, som fremover passes af godsets skovfolk.  I den kommende tid sættes der hegn omkring, så hjortene ikke beskadiger planterne.

– Formålet med lunden er tofoldigt. Det er led i fejring af Lions 100 års jubilæum, der indeholder fire fokusområder: Syn, Sult, Ungdom, miljø. Og miljø er et kerneområde verden over, så træ plantning er et led i Lions bidrag til en reduktion af CO2  udslippet, sagde Jørn Due ved indvielsen og udtrykte samtidig en stor tak til Baron Vincens Lerche for at ville lægge jord og pasning af lunden i de kommende år.

– Lunden er et symbol på Lions. I 1917 startede Lions næsten som små træer, der har vokset sig store og stærke i de 100 år, der er gået. Fra en klub i 1917 til over 40.000 hundrede år senere.

Pengene til lunden er indsamlet af de danske Lions klubber.

Kommentarer