Næstved By

Næstved opruster i kampen om arbejdskraft

Industri- og produktionsvirksomheder i Næstved mangler i stigende grad kvalificeret arbejdskraft. Der er især mangel på ingeniører og salgsmedarbejdere, men virksomhederne har også akutte problemer med at finde egnede teknikere, chauffører og mekanikere.

Det fremgår af en analyse, som Næstved Erhverv netop har offentliggjort. I undersøgelsen har man sat fokus på de lokale produktions- og industrivirksomheders oplevelser med at skaffe kvalificerede medarbejdere, og analysen bliver nu brugt som datagrundlag i en handlingsplan for at hjælpe Næstveds virksomheder forrest i køen med at skaffe de medarbejdere, der i meget nær fremtid bliver kamp om i hele landet.

Tendensen i Næstveds industri- og produktionsvirksomheder har de seneste år været positiv. Hjulene kører derudad, virksomhederne udvider, de er begyndt at få flere ordrer og ansætte flere medarbejdere.

Ifølge undersøgelsen oplever to tredjedele af de rekrutterende virksomheder i Næstved kommune problemer med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Inden for de seneste 12 måneder har næsten en fjerdedel helt måttet opgive at få deres ledige stillinger besat.

Udviklingen ses ikke kun i Næstved. På landsplan er der ifølge Ugebrevet Mandag Morgen tale om et historisk stort mismatch mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer, og mange virksomheder peger på arbejdskraftmangel som den største udfordring for deres vækst de nærmeste år.

– Det er et alvorligt scenarie, og vi har ikke tænkt os at sidde stille og se på, at væksten i Næstveds virksomheder risikerer at gå i stå. Vi er i gang med at gøre noget aktivt for at komme udviklingen i forkøbet, så Næstved kan blive ved med at skille sig ud som en god kommune at drive virksomhed i. Første skridt har været at lave denne analyse, så vi har lokale data for Næstved at arbejde med, for det fandtes ikke, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Sjællænderne tager ”forkerte” uddannelser

 

Tallene understøttes af landsdækkende og regionale undersøgelser, der samtidig viser, at der for virksomhederne i Region Sjællands område er mis-match mellem virksomhedernes arbejdskraftbehov og det antal personer, der står klar som færdiguddannede i 2020. For mange sjællændere bliver simpelthen uddannet til de ”forkerte” fagområder. 

Industri- og produktionsvirksomhederne i Næstved er fordelt på meget forskellige underbrancher og størrelser. Analysen viser derfor meget forskellige behov blandt de lokale virksomheder. Det kan være svært at aflæse et forenklet billede; en samlet tendens blandt virksomhederne. Der er dog nogle tydelige indikationer på forhold, der peger i samme retning uanset branche og størrelse.

Næstved Erhvervs analyse har desuden prøvet at se fremad. 40 % af virksomhederne forventer at få problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft frem mod 2020.I fremtiden vil der ud over de tidligere nævnte faggrupper også blive mangel på ufaglært arbejdskraft samt programmører.

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer at skulle ansætte nye medarbejdere inden for de kommende 12 måneder (2017). Derfor er det en rigtig god ide at igangsætte initiativer på lokalt plan.

– Næstved Erhverv har en position, som gør det muligt for os at samle en række interessenter med henblik på at få løst nogle af de overordnede udfordringer. Og det har vi tænkt os at gøre, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Katalog over erhvervsrettede uddannelser i Næstved

 

I øjeblikket arbejder Næstved Erhverv på at lave et samlet lokalt overblik over erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser, så det bliver nemmere for Næstveds virksomheder at gennemskue hvor og hvordan, de her og nu kan løfte kompetencerne hos medarbejderne.

I midten af juni 2017 har Næstved Erhverv desuden taget initiativ til et møde mellem Dansk Industri, Dansk Metal, Næstved Jobcenter, Næstved Kommune samt relevante uddannelsesinstitutioner for at drøfte en overordnet, lokal handlingsplan – fx ændrede uddannelsestilbud – med baggrund i analysens resultater og den landsdækkende udvikling.

Kommentarer