Næstved By

Næstved topper med kedelig rekord

I Næstved holder daginstitutionerne lukket 24 dage i år, heraf 21 i sommerferien. Det giver dem den kedelige rekord at være den kommune i Region Sjælland med flest lukkedage.

Det er ugerne 29, 30, 31 daginstitutionerne holder lukket.

Konsekvensen af at institutionerne holder lukket rammer børnene og forældrene, for det er ikke altid muligt at aflevere ens barn i en fremmed institution. Da kun 8 ud af 42 institutioner holder åben for muligheden for fællespasning, så i realiteten beder man forældrene om at holde fri i de 3 samme uger. En klar serviceforringelse over for forældrene.

Kommunen sparer samtidig 3 millioner, primært ved at der ikke skal dækkes ind med vikarer i sommerperioden.

En anden konsekvens ved lukningen er at personalets ferie er låst og skal også afholdes i de 3 uger. Tidligere blev sommeren brugt til at afvikle afspadsering, få vasket legetøjet og andre praktiske ting der ikke kan nås i det daglige.

Kommentarer