Næstved By

Næstved Turistforening ønsker kommunalt tilskud genindført

Næstved Turistforening ønsker igen at opnå kommunal økonomisk støtte. Foreningen har derfor ansøgt kommunen om et årligt driftstilskud på 850.000 kr. Foreningens anmodning skal behandles i kommunens økonomiudvalg mandag den 14. august.

Næstved Turistforening har tidligere modtaget kommunalt tilskud til driften. Faktisk flere millioner årligt. Men støtten ophørte, da et stort flertal i byrådet i 2015 valgte at målrette turistindsatsen gennem samarbejdet i Visit Sydsjælland-Møn, som har kontor i Vordingborg og ud over Næstved Kommune også dækker Stevns, Faxe og Vordingborg kommuner.

I øjeblikket driver Næstved Turistforening et netop nyåbnet kontor i den tidligere ventesal på Banegårdspladsen, hvor aktiviteterne passes af et større antal frivillige.

Kommentarer