Næstved By

Næstveds kulturhistorie fortælles via ny legeplads

Den gamle papirfabrik Maglemølle og andre markante bygninger står model, når Næstved Kommune i maj/juni bygger en ny, stor legeplads ved den Fritlagte Suså.

Flere af de markante bygninger ved havnen vil blive opført i formindsket udgave og omdannet til legeredskaber. Det gælder for eksempel kraftcentralen på Maglemølle, de to siloer på havnen samt en sandkasse, hvor udformningen er inspireret af gamle bygninger i Næstved.

Alle legeredskaberne er helt unikke og specielt fremstillede i anledning af, at Næstved Kommune er udvalgt til kulturarvskommune. På legepladsen vil vi gerne formidle Næstveds industrielle udvikling, som startede med transport af træ i pramme på Susåen og udviklede sig til anlæggelse af Maglemølle, Ny Maglemølle og Næstved Havn, der blev indviet i 1935.

Formanden for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk siger:

– Vi har i Teknisk Udvalg ladet os inspirere af “Tårnlegepladsen” i Fælledparken, hvor man bruger Københavns ikoniske tårne som legeredskaber. På samme måde vil vi fremhæve Næstveds kulturhistorie, når f.eks. Kraftcentralen opstår som legehus. På sigt håber vi, at mange flere ikoniske Næstved bygninger følger efter. Vi skal være stolte af vores historie, og vi synes i Teknisk Udvalg det er en spændende idé at Næstveds historie genopstår som legeredskaber for børnene, lyder det fra Søren Revsbæk, formand i Teknisk Udvalg.

En legeplads ud over det sædvanlige

Kraftcentralens transportbånd har fået funktion som en rutsjebane, og inde i bygningskroppen er papirproduktionen en del af legens bevægelse. Skorstene er omdannet til rørtelefoner, så produktionen kan følges på flere niveauer. Siloerne forbindes med en hængebro og indrettes med klatrenet og ramper. Samtidig fortælles historien om siloernes anvendelse til henholdsvis opbevaring af korn og opbevaring af materialer til glasfremstilling på Holmegaards Glasværk.

Det er Monstrum, der står for levering af legepladsen.

 

Kommentarer