Tappernøje

Ny gasledning får store konsekvenser for lokal fåreavler

Den kommende gasledning, der skal bringe gas fra de norske felter i Nordsøen tværs over Danmark og videre til Polen, og som efter planen skal gå gennem Næstved Kommune, vil få store konsekvenser for den lokale fåreavler, Richard Andersen, hvis ejendom ligger ved Sydmotorvejen nord for Tappernøje.

Energinet har meddelt Richard Andersen, at hans ejendom efter alt at dømme skal eksproprieres og jævnes med jorden. Det oplyser dr.dk.

Richard Andersens ejendom skal nemlig give plads til en kompressorstation, der dækker et areal på 20 hektar – svarende til næsten 30 fodboldbaner. Kompressorstationen skal sætte ekstra tryk på gassen, så den kan komme helt til Polen via røret i Østersøen.

– Jeg må indrømme, at jeg blev lidt mundlam. Det kom som noget af en overraskelse, at den skulle ligge her, siger Richard Andersen til dr.dk.

På Sjælland skal der anlægges 70 kilometer ny rørledning fra Kongsmark ved Slagelse, forbi Næstved til Strandegaard syd for Faxe Ladeplads, hvor ledningen “går i vandet”.

Richard Andersen har arbejdet med får i 38 år. På ejendommen ved Tappernøje har han sine 650 moderfår og lige så mange andre får og lam.

Den sydsjællandske fåreavler, der i øvrigt er eneleverandør af fåremælk til Arla-osten Sort Castello, må nu afvente den endelige beslutning og erstatning, før han kan tage stilling til, om han kan fortsætte med fåreavlen et andet sted.

Men han vil ikke modsætte sig rørledningen eller kæmpe imod:

– Man må vælge sine kampe, og denne er på forhånd tabt for mig, siger han.

På borgmesterkontoret i Næstved er der stor forståelse for de berørte lodsejere hos kommunens førstemand Carsten Rasmussen (S), og han har det også selv lidt blandet med det store anlæg:

– Det er både armene op og lidt ned. Det er jo lidt som med de store vindmøller. Man vil helst ikke have dem i sin baghave. Men det nytter ikke, at vi siger nej til det store projekt. For Næstved Kommune er så stor, at vi ikke kan undgå den slags – og hvis vi protesterer nu, kan det blive et problem, hvis store virksomheder som Google eller Apple vil lægge et anlæg her, og dem vil vi jo gerne have.

– Så vil de nok se på, hvordan kommunen har reageret over for lignende store projekter, siger Carsten Rasmussen til dr.dk.

Han glæder sig også over, at lokale håndværkere måske kan få opgaven med at vedligeholde området ved kompressorstationen.

Lige nu er den dog kun streger på et stykke papir, og den detaljerede, endelige linjeføring er ikke fastlagt.

Kommentarer