Næstved By

Ny platform hjælper Næstveds virksomheder med arbejdskraft

Erhvervskonsulent Dennis Thyssen

20 organisationer inden for rekruttering, uddannelse, arbejdsformidling m.m. er gået sammen om at skabe et overblik over de mange tilbud, der findes for Næstveds virksomheder. Initiativet hedder ArbejdskraftAlliancen.dk     

ArbejdskraftAlliancen.dk er en platform, hvor Næstveds virksomheder kan få hjælp til alt lige fra rekruttering og efteruddannelse til aftaler om praktik og lærlinge samt støtte til fastholdelse af syge medarbejdere. Den nye platform åbner i dag, torsdag den 4. januar 2018.

En fjerdedel ubesatte stillinger
Det er Næstved Erhverv, der har taget initiativ til at skabe et samlet overblik over de mange muligheder, der findes for virksomheder i Næstved og omegn. Det sker på baggrund af en analyse af manglen på arbejdskraft blandt Næstveds virksomheder i 2017.

Analysen viser, at to tredjedele af de rekrutterende virksomheder i Næstved kommune oplever problemer med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Inden for de seneste 12 måneder (2017) har næsten en fjerdedel af virksomhederne måttet opgive at få deres ledige stillinger besat.

Gang i hjulene i Næstved
– Det er et udtalt problem i hele Danmark, ikke kun i Næstved, at det bliver sværere at få besat ledige stillinger. I Næstved Erhverv har vi ikke tænkt os at sidde stille og se på, at væksten i Næstveds virksomheder risikerer at gå i stå. Vi har derfor samlet en række relevante aktører for at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft og give dem inspiration til alternative muligheder, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Næstved Erhverv sidder klar til at hjælpe
– Selvom man selv kan sidde bag skærmen og dykke ned i materialet, så er det vigtigt for os i Næstved Erhverv at understrege, at vi står klar til at yde den gode personlige vejledning også. Vi har indrettet ArbejdskraftAlllancen.dk sådan, at man bare kan ringe eller skrive til mig, hvis man har brug for en dialog om, hvilke tilbud, der passer bedst til ens virksomhed, siger erhvervskonsulent Dennis Lisner Thyssen fra Næstved Erhverv.

Kommentarer