Næstved By

Plan om 36 nye boliger ved Baunehøj Ridecenter

Byudviklingen i Næstved går stærkt for tiden. Byrådets Plan- og Ejendomsudvalg har netop principgodkendt et nyt boligprojekt for et areal ved Baunehøj Ridecenter, der ligger i umiddelbar nærhed af Klosterlunden, hvor man i øvrigt for kort tid siden sendte et lokalplanforslag om 200 nye boliger i høring.

Det nye boligprojekct ved Baunehøj er udtænkt af ejeren af Baunehøj Ridecenter, der har planer om at udstykke 3.9 hektar til boligformål. Ifølge ansøgningen vil der kunne opføres 36 boliger på arealet, der ligger placeret umiddelbart syd for rideskolens område.

Planen er, at det nye boligområde skal vejbetjenes fra Halfdan Rasmussens Vej og videre ad Chr. Winthers Vej.

Efter Plan- og Ejendomsudvalgets principgodkendelse går kommunens forvaltning nu i gang med at udarbejde den nødvendige lokalplan, som efter planen skal sendes i offentlig høring i løbet af efteråret. Lokalplanen vil herefter kunne godkendes omkring nytår, inden selve byggemodningen af området kan gå i gang.

Udstykningen af det nye boligområde vil ikke påvirke ridecentrets aktiviteter. Ridecentret påtænker i øvrigt  i forbindelse med udstykningen at etablere et beplantningsbælte mellem centeret og boligområdet.

Kommentarer