Næstved By

Plan om etablering af vådområde ved Bjørnebækken

Næstved Kommune har udarbejdet et detailprojekt for etablering af et vådområde ved Bjørnebækken. Projektet er udarbejdet i samarbejde med de involverede lodsejere og skal reducere udledningen af kvælstof til Smålandsfarvandet. 

Hvis man har kommentarer eller indsigelser til projektet, skal de indsendes til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Evt. på mail vandloeb@naestved.dk. Indsigelsesfristen er den 13. juli 2017.

Kommentarer