Blangslev

Planer om kæmpe solcellepark mellem Blangslev og Snesere

Det skraverede område viser, hvor European Energy ønsker at etablere den store solcellepark.

En af landet største solcelleparker skal måske opstilles mellem Blangslev og Snesere. Det danske energiselskab European Energy har søgt Næstved Kommune om en principgodkendelse til at opføre et gigantisk anlæg, der vil fylde op mod 80 hektar. Det svarer til omfanget af godt 100 fodboldbaner, fortæller Sjællandske.

Byrådets Plan og Erhvervsudvalg har givet en principgodkendelse til projektet, men der er lang vej før de første solceller kan sættes op på markerne. Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, og desuden skal der vedtages en lokalplan. Der skal holdes borgermøder, og planerne kan først vedtages i byrådet efter høring.

– Vi har taget en principbeslutning om, at der kan arbejdes videre med planerne. I udvalget bakker vi op om planerne, men naturligvis skal der udarbejdes lokalplan. Og borgere og naboer skal høres. Vi skal tage hensyn til området, siger Daniel Lillerøi (S) formand for Plan og Erhvervsudvalget til Sjællandske.

Han tilføjer, at byrådet i Kommuneplan 2017-29 har tilkendegivet, at man ønsker at understøtte vedvarende energi i form af såvel vindenergi som solenergi. Hidtil har der været mest opmærksomhed omkring vindenergi og vindmøller. Men nu er der ansøgninger om solanlæg i kæmpestørrelse.

Et tilsvarende solcelleanlæg er i 2015 opført på Lerchenborg Gods ved Kalundborg. Det er betegnet som Skandinaviens største solcellepark på 80 hektar og leverer strøm svarende til omkring 30.000 husstande. Blangslevanlægget er beregnet til nogenlunde samme størrelse.

Kommentarer