Rønnebæk

Planlægger nye søer og genåbning af vandløb øst for Rønnebæk

Plan- og Miljø i Næstved Kommune har udarbejdet projektforslag til etablering af søer og genåbne vandløb i statens skovrejsningsområde øst for Rønnebæk By.

Vandløbsprojektet er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, som etablerer skov på arealet. Formålet med at etablere søer og genåbne vandløb er bl.a. at skabe en mere varieret og spændende skov. Derudover skal projektet forbedre tilstanden i vandløbene ved at de genåbnes samt ved at sikre, at der fremadrettet vil være en god sommervandføring i Rønnebækken, som har risiko for at sommerudtørre.

Man kan læse nærmere om projektet i udkastet til tilladelsen her: Udkast til tilladelse, søer ved Rønnebækken

Hvis man har kommentarer eller indsigelser til projektet, skal de sendes, så kommunen har modtaget dem senest den 3. august 2017 på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Kommentarer