Gødstrup

Projektforslag til restaurering af Tamosebækken

Næstved Kommune har udarbejdet et projektforslag til restaurering af Tamosebækken, som er et tilløb til Gødstrup Engsø.

Projektforlaget skal forbedre tilstanden i vandløbet. Det gøres ved at genåbne vandløbet, slynge det og udlægge sten og gydegrus. Der vil i projektet også blive åbnet tre mindre dræn.

Hvis man har nogle kommentar eller indsigelser til projektet, skal de sendes, så kommunen har modtaget dem senest den 13.07.2017. Indsigelser skal sendes på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Kommentarer