Sneslev

Sneslevvej 40, Fuglebjerg, på tvangsauktion

Advokat René Rasmussen, Rådhuspladsen 7, 1, 4200 Slagelse, har begæret ejendommene matr. nr. 9 ad, Sneslev by, Førslev og matr. nr. 9 u, Sneslev by, Førslev , Sneslevvej 40, 4250 Fuglebjerg sendt på tvangsauktion.

Ejendommen er en beboelsesejendom, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i år 1900 med om-/tilbygning 1967 med et bebygget areal på 77 m² + tagetage på 21 m², samlet boligareal 98 m². Det tinglyste areal iflg. tingbogen er 354 m².

Ejendommen indeholder, køkken, 4 værelser, 1 toilet og 1 badeværelse.

Den offentlige ejendomsværdi er pr. 01.10.2016 kr. 550.000 , heraf grundværdi kr. 60.500.

Auktionen afholdes den 8.07.2017 kl. 13:00 ved Retten i Næstved.

Kommentarer