Næstved By

Søren Revsbæk: Vi skal lytte til pendlerne

Skrevet af  byrådsmedlem Søren Revsbæk

Med over 6.960 daglige ud pendlere fra Næstved Station, hvoraf mange jo skal direkte til København, er gode og stabile rejseforhold afgørende for Næstved som bosætningskommune.

Derfor er skal vi lytte til pendlerne. Jeg har noteret mig, at Pendlerklubben i Næstved har for nyligt peget på tre punkter, som de mener, er vigtigst for pendlerne.

Det er:

Genindførelse af Express tog til/fra København een gang i timen.

Stabil drift uden forsinkelse og løbende udvidelse af køretiden.

Gode skifteforhold mellem trafikformer på Næstved Station.

Skifteforholdene kan Næstved Kommune til en vis grad selv gøre noget ved. Når det gælder hurtigtog og stabil drift, skal vi have fat i DSB.

Derfor har jeg foreslået borgmesteren, at vi indbyder Næstved Pendlerklub og DSB til et møde med Næstved Kommunes Økonomiudvalg.

Kort rejsetid til København er i kommunens interesse. Jeg mener, vi skal lægge kommunens vægt bag pendlernes ønsker.

Derfor bør vi hurtigst muligt tage en snak med pendlerne og DSB om, hvordan vi kan få forbedret service – og hurtigere tog til København.

Kommentarer