Næstved By

Støt Klub Næstved

Skrevet af: Louise Rønskov Schilling

FUP ELLER FAKTA!?
Nej desværre, den er god nok. Klub Næstved får 25.000 kr. mindre til aktiviteter i år 2018. Klub Næstveds bestyrelse har et meget tungt arbejde foran sig. De skal nu til at sætte sig ned og se, hvor der kan nedskæres i klubbens aktivitetsniveau og tilpasse det, til den nye økonomiske situation.

Klub Næstved havde til det nye år, i 2018 søgt 150.000 kr. til, at de kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau, men også, så de kunne igangsætte nogle nye aktiviteter, ud fra hvad medlemmerne har ønsket. Men dette må man se bort fra, da klubben har fået tildelt 75.000 kr. Hvilket er 25.000 kr. mindre, end Klub Næstved har fået de seneste 3 år.

Fra 2011-2013 blev Klub Næstved løbende skåret ned i personaleressourcer, til den ene pædagogstilling, som i dag er tilknyttet klubben. Som et plaster på såret eller form for kompensation besluttede det daværende omsorgsudvalg. at Klub Næstved skulle have 150.000 kr. fra § 18 puljen. Allerede året efter blev dette beløb sat ned til 100.000 kr., og her nu 4 år efter er beløbet så helt nede på 75.000 kr.

Dette betyder at Klub Næstveds aktiviteter skal nedjusteres, i den grad, som er en kæmpe skuffelse for de mange udviklingshæmmede, som kommer i fritidsklubben for at hygge med vennerne, deltage i ugens motions aktiviteter, sang, guitarundervisning, madklub, samt en hel del række fester, som bl.a. højtider, såsom julefrokost, nytårsfest, påskefrokost og pinsefrokost, og ikke at forglemme den fantastiske sommerfest, og ´musik&and´ omkring Mortensaften.

Når man læser den første del af opslaget, vil nogle folk tænke `HVEM ER KLUB NÆSTVED` Men det kan i læse nedenunder her. Det er et langt opslag, men det er det hele værd at læse.

Klub Næstved er en forening, og det, der er helt unikt ved den her klub, er, at det er en forening, som drives af handicappede. Der er omkring 70 medlemmer i klubben, og klubben har eksisteret siden 2003, og er en social klub, hvor fællesskabet er vigtigst. Klubbens fundament består af:
• Fællesskab
• Sund fornuft
• En god og stærk relation, som giver tryghed
• Nærvær
• Respekt for den enkelte og for forskellighederne
• En god stemning.
Klub Næstved mener, at det er værdifuldt, at mennesker med udviklingshæmning har samme muligheder og rettigheder til at være med til at bestemme som alle andre mennesker. Denne holdning afspejles også i Klub Næstveds menneskesyn og handlinger.

”Her er plads til alle”, dette er klub Næstveds motto. Og i et motiverende fællesskab, hvor alle er noget værd, har det enkelte medlem mulighed for at nyde og yde.

Klubben har rigtig meget at byde på, til alle. Du kan både gå til fodbold, spille hockey, petanque, guitar, og dans. så kig endelig forbi denne fantastiske klub.

Men hvad er klub Næstveds vision?
Jo, Klub Næstved ønsker at medvirke til at Næstved Kommune udvikles til en kommune med plads til alle mennesker. Klub Næstved vil gennem foreningens værdier og aktiviteter være med til at styrke udviklingen af kompetente mennesker, der – på trods af handicap – kan bidrage og begå sig i et samfund, som er i konstant forandring.

Hvorfor Klub Næstved? Har kommunen ikke nogen tilbud?
Klub Næstved opfylder nogle basisbehov hos mennesker, som ikke dækkes af § og serviceydelser:
• Behov for at være en del af et fællesskab
• Behov for at føle sig tryg og opleve stabilitet – også i fritiden
• Behov for at være sammen med andre mennesker, at have venskaber og relationer, som er baseret på følelser
• Behov for at føle sig værdifuld og kompetent, at opnå selvrespekt og opnå anerkendelse fra andre
• Behov for at bruge sig selv, udfolde sin kreativitet og i det hele taget fokusere på sine egne udviklingsmuligheder og realisere dem

Klub Næstved består af 2 pædagoger, som deler en fuldtidsstilling, resten er frivillige medarbejdere, som kæmper for at opretholde klubben.

Klubben har en bus, som henter og bringer dem, som ikke har mulighed for at komme frem og tilbage selv, bl.a. dem som har et læse- og forståelseshandicap og derfor ikke kan tage offentlig transport på egen hånd, da de ikke kan finde den rigtige bus. De er afhængige af bussen, og uden den bus ville mange udviklingshæmmede ikke kunne komme til fællesskabet i klub Næstved. Bussen er et vigtigt redskab i klubben, da den også bliver brugt til udflugter, til bl.a julemarked i Tyskland, når der køres til fodboldstævner samt hockeystævner og meget mere.

Vi støtter mange ting her i livet, b.la enlig mødre med dårlig økonomi, kattens værn, kræftens bekæmpelse osv. men hvorfor støtter vi aldrig de udviklingshæmmede?? De her fantastiske mennesker har brug for en ny bus. Dette får de ikke af kommunen, de må selv SAMLE hver og en øre sammen. Vil du støtte et rigtig godt formål, med et lille beløb, kan du Mobilepay til Klub Næstved på: 27812531 eller overfører på reg nr: 9819 konto nr: 4583246369. Skriv i kommentarfeltet eller tekst ‘sponsorat til bus’. Du følge med på Facebook under ´Klub Næstved´ eller på deres hjemmeside: http://klub4700.dk/
GIV klub Næstved et like på Facebook, og spred budskabet, så politikerne kan høre opråbet!!!!

Dette er et læserbrev indsendt af Louise Rønskov Schilling. Du kan også indsende et læserbrev under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer