Brøderup

Stor forårsopvisning i Fladså

Fladså Gymnastik afholder forårsopvisning i Fladså Hallen  søndag 18. marts 2018 kl. 12 30 – kl. ca. 16 30

Der har i den forløbne vinter været mange aktiviteter  i foreningen og tilbud til  alle aldersgrupper med træning i hhv. Fladså Hallen, Korskilde Hallen samt på Brøderup Ungdomsskole.

Det er en stolt og glad formand,  Christina Haufort Linsdell, som igen i år kan byde velkommen og præsentere en flot opvisning med deltagelse af 7 børnehold, et par voksenhold nemlig de velkendte  og dygtige Ball-stik damer under ledelse af Ulla Pozsonyi, som netop i år er har modtaget prisen som årets træner

i Næstved kommune på Næstved sports awards  samt Seniorspring 18 + ” Karl og Karla” under ledelse af Jakob Linsdell. Der er endvidere deltagelse af 3 gæstehold fra hhv. HG, HTT og DGI.

HG-Xcited 17+ starter  opvisningen og DGI Storstrømmens Mini/juniorhold sørger for en flot afslutning på dagen.

Børnene har trænet flittigt hele vinteren, og det er som sædvanligt nogle glade og stolte børn i flotte dragter, som kommer på gulvet for at vise deres kunnen for forældre og bedsteforældre.

Der har været god tilslutning til alle hold, men især på nogle af børneholdene har der været mange deltagere. Det har krævet stor og dygtig indsats fra instruktørerne side, og der har derfor på disse hold været  tilknyttet flere instruktører og hjælpere på end sædvanligt.

Der har endvidere været voksen- og seniorhold  med mange gode tilbud. Cirkel-cross, Glad motion M/K, Crossgym., Pilates, Fit For Fight, Biking, Stavgang, Seniordans, Tæppecurling, Senior- og stolegymnastik, Ringo og Vandgymnastik, men ingen af disse hold deltager i opvisningen.

Der har ligeledes på alle disse hold været god tilslutning. Især senior- og stolegymnastikken har igen i denne vinter tiltrukket mange deltagere. Mandag formiddag  har seniorerne haft træning i Fladså Hallen, hvor op til 95 gymnaster i alderen 60 – 85 år har trænet god grundgymnastik til munter musik og herefter haft mulighed for biking, ringo og tæppecurling.

Seniorerne slutter sæsonen med en forårsfest i Everdrup Samlingshus  torsdag 22. marts med fællesspisning, danseopvisning af seniordanserne, musik og underholdning ved  ”de 3 glade grå” .

Alle hold slutter træningen i uge 11, men sommeraktiviteterne starter allerede op i uge 13. Stavgang er dog allerede startet 6. marts i flot tirsdagsvejr og krocket starter 15. marts på Lov stadion. Der er tilbud for alle aldersklasser.

Kommentarer