Glumsø

Projektgrunde i Glumsø og Holme-Olstrup på tvangsauktion

Kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, har begæret to store projektgrunde i Næstved Kommune på tvangsauktion. Der er tale om ejendommen matr. nr. 9 fk, Glumsø by, Glumsø, Søpark Alle 1, 4171 Glumsø, og matr. nr. 16 l, Holme-Olstrup by, Holme-Olstrup. Stationsvej 42A, 4684 Holmegaard.

Som skødehaver for begge grunde står SR-Holding ApS under konkurs.

I Glumsø er der tale om en projektgrund beliggende Søpark Alle 1, 4171 Glumsø – udlagt til parcelhuse – i en ny udstykning sydvest for Glumsø. Området omkring grundarealet er bebygget, dels med parcelhuse og med boligblokke, mens selve grunden dog er ubebygget.

Grunden er på 29.160 m² og skråner let mod sydvest, og en del af den har udsigt til Glumsø Sø, som kan ses på den anden side af landevejen. Mod vest er der udsigt til Glumsø Statsskov. Ejendommen er ikke bygemodnet, og køber forestår selv dette, ligesom køber selv forestår tilslutning til forsyning m.v. samt afholder udgifterne hertil.

Området er jf. lokalplan GL.B.3.7 udlagt til parcelhuse eller tæt/lave boliger (parcelhuse, dobbelthuse/rækkehuse el. lignende). Lokalplanen er vedlagt som bilag 15.

Ejendomsværdien er pr. 01.10.2012 kr. 4.374.000, heraf grundværdi kr. 4.374.000.

Auktionen afholdes 07.06. 2017 kl. 10.10 ved Retten i Næstved.

For så vidt angår grunden i Holme-Olstrup, er der tale om en projektgrund beliggende Stationsvej 42A, 4684 Holmegaard – udlagt til parcelhuse eller tæt/lave bebyggelser.

Grunden er på 25.000 m², beliggende som afgrænsning imellem Holme-Olstrup By og det åbne land.

Området er jf. lokalplan 032 udlagt til parcelhuse eller tæt/lave boliger (parcelhuse, dobbelthuse/rækkehuse el. lignende). I Lokalplan 032 er vejledende udstykningsplan/illustrationsplan, med eksempler på at grunden kan udstykkes i 16 parceller eller i 12 parceller og 9 rækkehuse.

Ejendomsværdien udgør pr. 01.10.2015 kr. 6.250.000, heraf grundværdi kr. 6.250.000.

Auktionen over denne grund afholdes ved Retten i Næstved samme dag – den 7. juni kl. 9.50.

Kommentarer