Debat

Svendebrevet er lige så meget værd som studenterhuen

”Aldrig har man forventet, at så få vil få en erhvervsuddannelse som nu. De seneste tal viser, at ca. 84 pct. af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse otte år efter 9. klasse. Af dem forventes kun 16 pct. at få en faglært uddannelse” hedder det i den nyeste undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. En udvikling, der står i skærende kontrast til det faktum, at vi i 2025 kommer til at mange 70.000 faglærte som samfund.

Indsendt af Per B. Thomsen, formand for 3F Midt & Østsjælland.

I 3F Midt & Østsjælland arbejder vi for, at flere unge skal vælge en faglig uddannelse til. Vi besøger uddannelsesinstitutioner, vi samarbejder med studievejlederne, vi arbejder for at skabe bedre rammevilkår på erhvervsuddannelserne og fastholde ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men det er op ad bakke.

For sagen er den, at det at være faglært i dag kan ikke – på omdømme og anerkendelse – konkurrere med en akademisk uddannelse. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Dybest set dækker det jo over et historieløst uddannelsessnobberi. For Danmark er et produktionssamfund, og det er i høj grad håndens arbejde, der har gjort Danmark til et rigt og lige samfund. Det danske velfærdssamfund, som resten af verdenen kigger misundelsesværdigt på er skabt af kloge hænder og kloge hoveder i et ligesindet samarbejde.

Det faktum har vi glemt, og det kan koste os dyrt som samfund i fremtiden. For hvis vi ikke selv har den veluddannede faglige arbejdskraft der skal til for at få samfundshjulene til at dreje rundt, så har de det i Østeuropa og i resten af verdenen. Så risikerer vi, at vi bliver en del af ræset mod bunden – hvor lønmodtagere spilles ud mod hinanden med dårlige løn- og arbejdsforhold som konsekvens.

Jeg vil gerne have vendt synet på de faglige uddannelser, men det gør jeg ikke fra den ene dag til den anden. Det skal være en fælles samfundsambition. Men vi kan starte et andet sted. Vi kan starte med at investere i erhvervsuddannelserne i stedet for at skære 100 mio. kr., som regeringen har besluttet med finansloven for 2018. Vi kan sætte ind mod social dumping, så arbejdsdagen som faglært er tryg. Vi kan styrke Arbejdstilsynet, så arbejdsmiljøet i Danmark er i orden, så det ikke bliver frygten for unødvendig nedslidning, der afholder de unge fra at tage en erhvervsuddannelse. Kort sagt, vi kan starte på Christiansborg med at træffe beslutninger, der får flere end 16 % af de unge til at ville håndens arbejde.

Og så kan vi anerkende svendebrevet på lige fod med studenterhuen. Det kan vi alle sammen.

Kommentarer