Hyllinge

Tag nu ansvar for landsbyerne, for f*****

Skrevet af: Nick Rehmeier Jensen

Havde fornøjelsen af at være inviteret med som gæst, ved Menstrup-Hyllinge Kraftvarmeværkers årlige generalforsamling d. 30-10-17.

På trods af Menstrup-Hyllinge kraftvarmeværkers beskedne størrelse er det alligevel lykkedes dem at sikre et overskud på godt 600.000, som i næste budgetår kan komme andelshaverne til gode. Godt gået!

Når det så er sagt, vil den gode økonomi ikke fortsætte. Fra januar ‘19 bortfalder et tilskud fra staten på godt 1 mio. Dette betyder, at man enten kan lægge ekstraregningen ud til andelshaverne eller tænke nyt ift. at finde på en ny varmeløsning, hvilket man er rigtig godt i gang med at undersøge, og man har endda lidt opsparing (ca. 3 mio. kr), man kan skyde ind i denne investering.

Er alt så i orden? Nej. Nu viser det sig nemlig, at det tilskud, Menstrup-Hyllinges kraftvarmeværker fik ved dets oprettelse i 2001 af Næstved kommune på 3 mio kr, nu opfattes som et lån – som kommunen vil have tilbagebetalt – på trods af, at kommunen kun har nogle tvivlsomme mails som bevis for dette.

Hvis kraftvarmeværkerne skal betale disse penge – hvad så med deres opsparing og deres planer om at investere i en ny varmekilde?

Betaler andelshaverne ikke nok for deres varme, uden at kommunen skal komme og pålægge kraftvarmeværkerne denne merudgift?

Jeg vil inderligt bede til, at kommunen dropper deres krav mod kraftvarmeværkerne og i stedet koncentrerer sig om at skabe vækst og udvikling i landsbyerne!

En stemme på mig er en stemme til to landsbysamfund i nød!

Dette er et læserbrev indsendt af Nick Rehmeier Jensen. Du kan også indsende et læserbrev under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer