Everdrup

Underskriftindsamling mod gasledningen

Siden årsskiftet har landmænd, naboer og bylaug protesteret højlydt over gasledningen Baltic Pipe, som skal forbinde Polen med Nordsøens gasreserver. Det har nu fået Tina Bjerregaard, beboer i landsbyen Everdrup, til at samle underskrifter ind mod det, hun kalder en uhensigtsmæssig placering af gasledningen. Til dr.dk siger hun:

– Projektet er ikke politisk besluttet endnu. Så det betyder også, den endelige placering heller ikke er fastlagt, siger hun.

På Sjælland skal der anlægges omkring 70 kilometer ny rørledning fra Kongsmark ved Slagelse, forbi Næstved til Strandegaard syd for Faxe Ladeplads.

Her står Tina Bjerregaard selv til at blive berørt, når elforsyningen til en kompressorstation skal lægges i jorden.

Derfor har hun lavet to underskriftsindsamlinger: Én mod projektet generelt og én mod kompressorstationens placering.

Baltic Pipe er et anlægsprojekt til næsten 6,3 milliarder kroner, men det afskrækker ikke Tina Bjerregaard. Hun tror stadig, det er værd at kæmpe imod:

– Det er så mange penge, at det fortjener noget mere opmærksomhed og debat, så beslutningen ikke bliver taget over hovedet på beboere og borgere, siger hun.

Energinet havde i januar en fire ugers høringsperiode for interessenter og borgere, der måtte blive berørt af anlægsarbejdet. Her har naboerne allerede gjort indsigelser mod projektet.

I starten af 2019 vil der være endnu en høringsperiode, når Energinet er kommet nærmere en endelig placering af både gasledning og kompressorstation.

Kommentarer