Karrebæksminde

Venneforeningen Enø Kystvej 300 en realitet

Den kraftige blæst, der onsdag drev ind over Enø, var ikke nogen hindring for de 30-35 personer, der var mødt op, da Næstved Kommune inviterede til fremvisning af den nyerhvervede kolonigrund Enø-lejren med tilhørende bygninger. Naturperlen ligger for enden af Enø Kystvej med husnummer 300.

Det er et totalt forbudt område for motorkørsel, så alt færdsel til og fra overdrevet skal ske på cykel eller på gåben. Det skal foregå ad den 1,3 kilometer lange grusvej eller langs kystlinjen.

Bygningerne har ikke været brugt siden 2013, men er alligevel i utroligt pæn og hyggelig stand med en hel del møbler,  gode badeforhold, også for handicappede, samt flere overnatningsmuligheder. Formålet med fremvisningen var, at der senere på dagen var indkaldt til en stiftende generalforsamling, der helst skulle munde ud i en venneforening, som i samarbejde med Næstved Kommune skal holde opsyn, og komme med gode ideer til anvendelsen af område og bygninger, der udgør ca. 6000 m2..

Interessen for at danne en forening viste sig at være noget større end forventet, for omkring 70 personer var mødt frem til generalforsamlingen, og et stort antal gav allerede under mødet tilsagn om medlemskab af foreningen. En snes stykker gav yderligere udtryk for, at de gerne vil være aktiv i en bestyrelse.

Det er teknisk forvaltning, der skal være tovholder for drift og planlægning, i samarbejde med den nye forening. Derfor var det teknisk forvaltnings formand Søren Revsbæk, der indledte mødet, og allerede fra start manede han alle tanker og ideer til jorden om hoppeborge, store grillfester og anden festivas med overnattende gæster. Det bliver der ikke noget af. Hvis større grupper ønsker at besøge lejren, skal kommunen spørges først.

Venneforeningen skal bidrage med ideer til, hvordan området skal drives og passes, men hele tiden inden for lovens rammer. Der må ikke bygges, intet må ændres. Det drejer sig kun om vedligeholdelse og anvendelse af denne ene matrikel. Resten af Enø overdrev kan på ingen måde flettes ind i disse planer.

Efter Søren Revsbæks orientering var det landskabsarkitekt ved Næstved Kommune Grith Andersen, der gennemgik den nye forenings vedtægter. Som afslutning blev ordet givet frit til spørgsmål fra salen. Efter en heftig debat med mange spørgsmål blev der serveret kaffe og kage. Efter 1½ time med god ro og orden var mødet slut, og Venneforeningen Enø Kystvej 300 var en realitet.

Tekst & foto: Preben Madsen/Media Næstved

Kommentarer