Næstved By

ZBC fusionerer og danner Danmarks næststørste erhvervsskole

ZBC har fusioneret med SOSU Sjælland, og Selandia. Det resulterer i, at Region Sjælland nu glæde sig over at have Danmarks næststørste erhvervsskole. Med fusionen følger den innovationskraft og robusthed, der skal til for at sikre og udvikle et bredt og fagligt stærkt uddannelsestilbud i regionen.

– Der er mange perspektiver i at fusionere. Med en større og mere robust skole kan vi bedre sikre udbuddet af små uddannelser såsom industritekniker, bager eller tarmrenser. For ved at gå sammen bliver vi mindre sårbare over for udsving i konjunkturer og skift i politiske prioriteringer, siger bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i Interim bestyrelsen, Vagn Sanggaard Jakobsen.

Den fusionerede skole kommer til at hedde ZBC og får cirka 7.000 årselever, 1000 ansatte, mere end 30 forskellige uddannelser, utallige efteruddannelser og adresser i 8 byer, Haslev, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Holbæk, Roskilde og Køge. Det bliver en stor skole med hjemsted i Ringsted, men det er afgørende for de tre bestyrelsesformænd at pointere, at størrelsen ikke er et mål i sig selv.

– Prognoserne viser, at der i 2020 kommer til at mangle over 13.000 faglærte i vores region. Derfor skal vi i samarbejde med virksomhederne være med til at sikre, at den lille tømrervirksomhed i Kalundborg såvel som den store kommune får både kvalificerede elever og efterfølgende arbejdskraft. Ved at fusionere kan vi pulje og optimere vores kompetencer, så vi fortsat leverer høj kvalitet. Samtidig får vi bedre muligheder for at gå nye veje, der løfter kvaliteten yderligere, siger bestyrelsesformand for SOSU Sjælland og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Per B. Christensen.

Fusionen bidrager også til at styrke vigtige partnerskaber og fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser.

– I selve fusionsprocessen har vi lagt vægt på, at vi som skole vil bevare en åbenhed og stærk forankring i de lokale miljøer. Og vi vil i de sammenhænge, hvor det er muligt styrke samarbejdet yderligere. Det kan både være til virksomheder, andre erhvervsskoler, grundskoler eller kommuner, fortæller bestyrelsesformand for Selandia og konstitueret næstformand i Interim bestyrelsen, Arne Petersen.

Bestyrelsesformand for ZBC og konstitueret bestyrelsesformand i Interim bestyrelsen, Vagn Sanggaard Jakobsen supplerer:

– I forhold til grundskolerne kan vi for eksempel styrke samarbejdet og hjælpe hinanden med at leve op til det politiske mål, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Vi kan med én indgang til over 30 uddannelser bredt i regionen tilbyde en pallette af samarbejdsmuligheder, der præsenterer folkeskolelever for ungdomsuddannelsernes forskellige og mange muligheder.

En af visionerne med en fusion er også at være en attraktiv arbejdsplads, der både kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

– Vi går en tid i møde, hvor der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi kan som en stor arbejdsplads tilbyde flere og bredere karrieremuligheder. Det er til gavn for eleverne på vores skole, at vi kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere, slutter Interim direktør for den fusionerede skole Michael Kaas- Andersen.

Sådan ser Interimdirektionen ud

Direktør: Michael Kaas-Andersen

Vicedirektør: Jan Bagge

Ressourcedirektør: Ebbe Udengaard

Uddannelsesdirektør – EUD: Glenny Hansen

Uddannelsesdirektør – Gymnasierne: Mette Tram Pedersen

Uddannelsesdirektør – SOSU: Søren Clausen

Direktør for ZBC Steen Sørensen har selv valgt, at han ikke er en del af direktionen på den fusionerede skole. Han vil fortsat have et nært samarbejde med direktionen i forhold til den funktion, han vil have so udviklingschef.

 

Kommentarer