Næstved By

Borgmester kræver fast montørordning for Næstved Havn

Borgmester Carsten Rasmussen (S), Næstved Kommune er blandt medunderskriverne på et brev fra i alt 13 borgmestre til regeringen forud for den kommende finanslovsforhandling. I brevet kræver borgmestrene, at regeringen som del af kommende finanslov indfører en fast montørordning, der skal sikre beskæftigelsen i det maritime Danmark.

Det skriver soefart.dk

Brevet er stilet til finansministeren, skatteministeren, økonomi- og indenrigsministeren, beskæftigelsesministeren og erhvervsministeren.

Problemet i dag er ifølge borgmestrene, at høje lønomkostninger medfører, at virksomheder med maritim omsætning i højere grad indhenter udenlandske montører til opgaver inden for vedligeholdelse og installationer i stedet for at trække på den danske arbejdskraft.

Dermed argumenterer borgmestrene for, at der forsvinder danske arbejdspladser i den maritime sektor, og at en fast montørordning vil sikre, at knowhow og ekspertise der opstår ved vedligehold og installationer på skibe bliver i Danmark, hvis den udføres af danske montører.

Kompensation til virksomheder

Borgmestrenes appel til regeringen kommer på baggrund af anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark, der i april 2017 leverede en række anbefalinger til blandt andet at styrke den maritime beskæftigelse i Danmark.

Med afsæt i de anbefalinger foreslår borgmestrene en form for økonomisk kompensation til de virksomheder, der anvender danske montører til opgaver ombord.

Forslaget lyder på en reduktion i virksomhedernes omkostninger svarende til det beløb, som virksomhedernes ansatte montører normalt ville betale i A-skat i den periode, de er beskæftiget med opgaver ombord på skibe i international fart.

Desuden kræver den ordning, at montørerne er skattepligtige i Danmark i de perioder, de ikke har beskæftigelse på skibene, og at de betaler skat i deres hjemkommuner.

Brevet blev sendt til regeringen den 24. august. Afsenderne er borgmestrene i henholdsvis Næstved, Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Mariagerfjord, Esbjerg, Svendborg, Kerteminde, Ærø, Lolland, Ringkøbing-Skjern, Kalundborg og Odense.

Kommentarer