Ladby

Indvielse af ny sti i Ladby

Den røde streg markerer den nye stisløjfe, der forbinder Fodsporet og Suså Leden.

Det behøver ikke at tage lang tid at etablere en sti. På kun en måned har lokale foreninger i samarbejde med Næstved Kommune etableret en over 5 km. lang sti ved Ladby.

De mange ildsjæle i Ladby – der foruden Ladby Foredragsforening rummer en vandløbsforening, græsningsforening, møllelaug og skolehaver, har hjulpet Næstved kommune med den praktiske etablering af stien. Det gælder alt fra at forhandle med lodsejere til at sætte stimarkeringspæle op. Næstved Kommune har stået for den overordnede planlægning og har bl.a. leveret materialer og stimarkering.

Læs mere her.

Kommentarer