Land og by

Inspirationstur til Energiøen Samsø

Næstved Kommune: Agenda 21 og Klimarådet for Næstved Kommune borgerne på inspirationstur i bus til den energimæssigt verdensberømte Samsø.

Lørdag den 24. september inviterer Agenda 21 og Klimarådet for Næstved Kommune alle der har lyst på inspirationstur i bus til den energimæssigt verdensberømte Samsø. Her vil deltagerne se og høre, hvordan en kommune og dens borgere arbejder med omstillingen til bæredygtighed gennem vedvarende energi, økologisk landbrug og permakultur.

Turen begynder med at besøg på Samsø Energiakademi, der er omdrejningspunktet for øens omlægning til 100 procent vedvarende energi. Her er der omvisning i de bæredygtige bygninger med tag-integrerede solceller, regnvandsopsamling, og naturlig ventilation via Smart House koncept.

Derefter er der et oplæg om hvordan det lykkedes Samsø at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi på mindre end 10 år.

Der er afgang klokken 7 fra Rådmandshaven i Næstvedog forventet hjemkomst klokken cirke 20.15. Der er morgenboller og kaffe i bussen, en let frokost i Vadstrup samt sandwich og kaffe på færgen på vej hjem.

Dagens program kan ses på kommunens hjemmeside.

Turen er gratis og er for borgere i Næstved Kommune (minimumsalder 15 år).

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet, der er 50 pladser i bussen, til Agenda 21 og Klimarådet i Næstved, ved formanden Jakob  Jespersen på telefon 4255 1080. eller e-mail langevraa@yahoo.com.

Kommentarer