Ladby

’Ladby – før og nu’ får 134.000 kroner

Ladby: Kulturarvslandsbyen Ladby har fået 134.000 kroner fra Landdistriktspuljen. Pengene skal bruges til at sætte landsbyen på det digitale landkort.

Erhvervs- og Vækstministeriet har først på måneden givet tilsagn om at støtte 28 projekter i danske landdistrikter og på småøerne, med i alt 6,6 millioner kroner.

Et af de 28 projekter der har fået tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen er projektet ’Ladby – før og nu’ der skal skabe større synlighed og kendskab til ’kulturarvslandsbyen’ Ladby. På et overordnet plan er målet at tiltrække nye borgere, erhverv og besøgende.

Ladby, der ligger tæt på Næstved, er i foråret blevet udnævnt af Næstved Kommune til kulturarvslandsby. Man kan hente en bog med titlen ’100 kulturmuljøer’ (pdf) på kommunens hjemmeside – og læse mere.

Ansøgningen om støtte fra Landdistriktspuljen er indsendt af Dorthe Eggertsen. Fire af landsbyens beboere med Dorthe Eggertsen i spidsen har sat sig for at fortælle de gode historier om stedet via en hjemmeside og en app. Konkret vil de indsamle og formidle historier fra Ladby og omegn. Historierne kan danne basis for formidling til børn og unge samt lokale aktiviteter.

Om de andre projekter

11 af de 28 projekter er tiltag på småøerne. Projekterne spænder fra udvidelse af produktionsmuligheder i lokale virksomheder til opgradering af naturoplevelser og havnemiljøer for at understøtte turisme. Andre projekter handler om en fokuseret bosætningsindsat.

De 17 øvrige projekter handler om at løfte landdistrikterne med forskellige initiativer som fx egnsunikke produkter i Danmarks første naturpark til virksomheders mulighed for at tiltrække expats til landdistrikterne.

– Regeringen arbejder hårdt for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, og derfor er det fantastisk, at vi oplever så meget medspil og engagement fra lokale kræfter, der er helt afgørende for at udvikle landdistrikterne. De mange projektansøgninger vidner om et bredt lokalt initiativ, og jeg ser frem til, at de 28 projekter kommer til at virke på småøerne og i landdistrikterne, udtaler erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

Ud over Ladby-projektet, så får følgende projekter i vores område ‘Naturpark Åmosen’ i Store Fuglede, ‘Turlandet Tuse Næs’ i Holbæk, ‘Fra åben gård til agroturisme’ i Nykøbing Falster og ‘Velkommen i baghaven’ i Jyderup også støtte fra Landdistriktspuljen.

Man kan se de 28 projekter og læs mere om Landdistriktspuljen på www.livogland.dk

Om kulturarvslandsbyen Ladby

Ladby adskiller sig fra de øvrige landsbyer i kommunen ved at den oprindelige regulære ringfortebystruktur er velbevaret. Den klare cirkelform, som landsbyens bebyggelse dannede omkring det tidligere fællesareal i midten af byen, ses stadig tydeligt i vejføringen og landsbystrukturen.

Ladby rummer syv gårde samt en blandet husbebyggelse.

Mod øst ligger den fredede ruin af byens middelalderlige kirke, der blev nedlagt 1560, hvorefter sognet blev lagt under Herlufsholm. I den nordvestlige del af landsbyen ligger en gammel skolebygning.

Kommentarer