Debat og politik

Radikale parat til at indtage borgmesterstolen

Radikale Venstre klar til at tage det ultimative ansvar.

Af Klaus Eusebius Jakobsen – Kandidat til byrådet for Radikale Venstre

Er der forskel på Radikal Venstre før og efter byrådsvalget?

Vi har indgået et valgteknisk samarbejde med Kristendemokraterne, Næstved-Partiet og Enhedslisten. Selv om det jo primært er et teknisk valgforbund, så er der mellem de fire partier enighed om, at der skal være  meget større gennemsigtelighed for borgerne i det arbejde som byrådet  skal yde for borgernes og Næstved Kommunes vel. Her tænkes på høringer, borgerinddragelse, lokalråd, og en del nytænkning på området. Vi vil i fællesskab arbejde for at borgerne – uanset partitilhør – får en højere grad af tilfredshed med at bo i Næstved.

Internt i partiet er der god grøde i Radikale Venstre Næstved  i disse år, hvilket bl.a. kan aflæses af, at der er ikke mindre end 20 kandidater, der stiller op til byrådsvalget den 21.  november 2017, stadig med Lars Hoppe Søe som spidskandidat. Kommunen har også en stærk folketingskandidat i nuværende folketingsmedlem Zenia Stampe.

Ikke desto mindre – eller måske netop derfor – er der mange der spørger os, der står på de øverste pladser på opstillingslisten, om Radikale Venstres politik for fremtiden vil følge samme spor, som Lars Hoppe Søe har forfulgt i denne byrådsperiode, hvor den radikales talelyst og kritik har været stor, men de konkrete resultater som Radikal Venstre  har opnået, været en del af eller påvirket, kan være svære at måle. Nu kan det jo i virkeligheden forklares med, at meget af tiden af byrådets arbejde ikke har været så konkret anlagt med udvikling for øje, men snarere gået på at skære kommunens økonomi (læs: besparelser), lave brandslukninger, m.m for at kunne sikre et tilsyneladende pænere resultat  og præstere et overskud på regnskabet her ved byrådsperiodens slutning. Det man man næppe klandre byrådet for, men det giver netop på den anden side nogle interessante og ret store udfordringer for det kommende byråd. når der skal rettes op – og det skal der.

Når jeg taler om de øverste på vores liste er det de tre først opstillede, nuværende byrådsmedlem Lars Hoppe Søe,  fhv. byrådsmedlem Henning Jørgen og undertegnede. Vi tre har med formanden for Radikale Venstre i Næstved og bestyrelsen drøftet den situation, og også ud fra det scenario, at vi måske og forhåbentlig kan erobre to pladser i byrådet ved det kommende byrådsvalg.

Så er der en ny radikal politik på vej?

Man vil med en styrket eller med den nuværende radikal position i byrådet opleve, at partiet stadig vil kæmpe for sine mærkesager, men samtidig ønsker Radikale Venstre – når først de ideologiske kampe er ført, og der er taget beslutning om, hvilken retning man vil gå – aktivt at deltage i gennemførelsen af den valgte vej – og dermed tage medansvar for den udvikling, som byrådet demokratisk beslutter i det kommende år.

Radikale Venstre og Lars Hoppe Søe vil derfor som en konsekvens af denne holdning allerede i dette efterår og dermed med virkning for det første år af den nye  byrådsperiode satse stærkt på at komme med i et evt. budgetforlig – og på den måde være med til at præge den konkrete udmøntning af Næstved Kommunes udvikling. Vi både forventer og håber på at blive inviteret med i den proces, således at vi allerede her kan være med til at sætte vore aftryk.

Vi er også blevet spurgt om Radikale Venstre stiller med en borgmesterkandidat.

Naturligvis gør vi det, men vi mener, at her er det vælgerne der med deres stemmer skal afgøre, hvem det skal være: m.a.o. den radikale kandidat, der opnår flest personlige stemmer vil være partiets borgmesterkandidat.

Men er det overhovedet realistisk at tro på, at en radikal kan indtage borgmesterstolen.

Den situation, der kunne opstå, er, at de to erklærede borgmesterkandidatpartier (Socialdemokraterne og Venstre) ikke kan skaffe det nødvendige flertal for hverken rød eller blå blok, og så er vi i Radikale Venstre klar til at tage det ultimative ansvar – med den erfaring, vi nu har fra forskellige sider af vores gerninger i livet  i øvrigt.

Kommentarer