Næstved By

Søg et uddannelseslegat

Tidligere elever, som har forladt Næstved kommunale folkeskole med afgangsbevis eller lignende, kan søge støtte til påbegyndt
boglig eller faglig videreuddannelse.

Da Næstved den 15. juni 1960 fyldte 825 år, oprettede kommunen et uddannelseslegat med netop det formål at støtte unge
under uddannelse.

Vejledning til ansøgning fi ndes på www.naestved.dk – søg på Uddannelseslegat. Ansøgningsfrist fredag den 30. august.

Ansøgningen sendes som digital post via borger.dk, til Næstved Kommune. Skriv ”Uddannelseslegat” i emnefeltet.

Der uddeles et mindre antal legatportioner medio september

Kommentarer